Biodujų gamyba iš bioreaktoriuose apdorotų organinių atlieku leidžia įmonei ar dideliam ūkiui apsirūpinti šiluma bei elektros energija. Šiandien biodujų jėgainių technologijos nesunkiai atsiperka. Todėl daugeliui įmonių arba ūkių tai yra perspektyvi alternatyva gauti šilumai ir elektros energijai, bei spręsti gamtosaugines problemas. Biodujų gamybai naudojamas gyvulių ar paukščių mėšlas, nuotekų dumblas, organinės kilmės medžiagos kurios išvardintos šioje lentelėje:

Sritis Šaltinis
Žemės ūkis Gyvulių mėšlas, augalų liekanos, energetiniai augalai
Gyvenvietės Maisto atliekos, nuotekų dumblas, gazonų žolė ir pan.
Pramonė Pieno, mėsos ir žuvų perdirbimo, gėrimų, odų, krakmolo, pašarų, vaistų, kosmetikos, popieriaus, cukraus gamybos atliekos

Pagrindinis biodujų jėgainės produktas – biodujos, efekyviausiai naudojamas elektros bei šiluminės energijos gamybai. Tam naudojama kogeneracinė jėgainė su vidaus degimo varikliu. Kur vienu metu gaminama šilumos ir elektros energija.