Medienos dujofikavimo įrenginio paskirtis, iš medienos atliekų gaminti medienos dujas ir jas išvalius deginti vidaus degimo varikliuose gaminant elektrą ir šilumą.

Lietuvoje medienos dujofikavimo įrenginius plačiausiai galima panaudoti šilumos ir elektros gamyboje. Ypač jie tinka miestuose, kur deginant medieną biokuro katiluose yra susiduriama su išmetamais pelenais, kurie teršia aplinką. Medienos dujofikavimo įrenginių pagamintose dujose, pelenų nėra, nes jie yra pašalinami pelenų valymo proceso metu, surenkant juos į atskirą talpą. Vėliau šiuos pelenus galima panaudoti kaip trąšą žemės ūkyje.

Medienos dujofikavimo įrenginiai yra gaminami įvairių modifikacijų. Modifikacijos tipas priklauso nuo užsakovo poreikių.
Preliminariais skaičiavimais iš 1 kg sausos medienos, kurios drėgnumas yra iki 20 %, galima išgauti 2,2 – 2,4 m3 medienos dujų. Medienos dujų šilumingumas yra 1100-1400 kcal/m3 arba 1,2-1,6 kW/m3. Taigi iš 1 kg sausos medienos galima išgauti 2,4 – 3,2 kW energijos.