2001 metais UAB „Virgenis“ pirmoji Lietuvoje sėkmingai pritaikė technologiją, kaip naftos gavybos procese išgaunamas dujas pritaikyti elektros gamybai. Naudojant šią technologiją efektyviai panaudojamos dujos, kurios iki tol buvo deginamos (utilizuojamos) fakele. Šis kuras deginamas vidaus degimo variklyje netik ekologiškai, bet ir ekonomiškai naudingai. Pagaminta energija naudojama naftos gavybos aikštelės daliniam elektros poreikiui tenkinti.

Priklausomai nuo naftos gręžinyje išgaunamų dujų kiekio yra parenkamas dujinio generatoriaus galingumas. Šiuo metu Lietuvoje eksploatuojamų dujinių generatorių galingumas svyruoja nuo 20 iki 120kW. Esant didesnei naftos dujų išeigai generatoriaus galingumas gali kilti iki keletos megavatų.