Izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai

Vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141., visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti nustatytu periodiškumu varžų matavimus.

UAB „Virgenis“ atlieka šiuos varžų matavimus:

Įžeminimo įrenginiai:

  • grandinės nuo įžemintuvo (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas;
  • grandinės fazė – nulis srovės (varžos) iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje matavimas;
  • įžemintuvų varžos matavimas;

Iki 1000V įtampos aparatai, antrinės grandinės ir instaliacija:

  • kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas;
  • kilnojamų elektros įrankių, suvirinimo transformatorių izoliacijos varžos matavimas;
  • atjungimo srovės matavimas;

Galios kabelių linijos:

  • iki 2500V kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimas;

Varžų matavimų periodiškumas:

Eil.Nr. Matavimas Patalpos ir įrenginiai Matavimų periodiškumas
1 Kabelių ir instaliacijos varžos matavimas Nepavojinga Ne rečiau kaip kartą per 6 metus
Stacionarės elektrinės viryklės, kranai, liftai, skalbyklės, pirtys, rankiniai instrumentai ir kilnojami šviestuvai, suvirinimo transformatoriai ir kt. Ne rečiau kaip kartą per metus
2 Grandinės nuo įžemintuvo (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas Iki 1000V elektros įrenginiai Ne rečiau kaip kartą per 3 metus
Pavojingos patalpos, kranai, liftai, skalbyklės, pirtys ir kt. Ne rečiau kaip kartą per metus
3 Įžemintuvo varžos matavimas  – Ne rečiau kaip kartą per 12 metų
4 Grandinės fazė – nulis (srovės) varžos matavimas Visi Prijungus naujus vartotojus arba pasikeitus schemai