Energijos taupymas naudojant kogeneraciją

kogeneracija

Gaminant šilumos ir elektros energiją naudojant kogeneracines jėgaines sutaupoma iki 40 % kuro energijos, nei elektrą ir šilumą gaminant centralizuotu būdu.