Atliekame visapusiškus generatorių ir elektros variklių eksploatacijos ir remonto darbus. Siekiant užtikrinti efektyviausią kogeneracinių įrenginių darbą būtinas sklandus vidaus degimo variklio ir  elektros generatoriaus veikimas. Todėl siūlome visapusišką priežiūrą ir šias remonto paslaugas:

 • Generatoriaus guolių keitimą, guoliaviečių remontą;
 • Generatoriaus rotoriaus dinaminį balansavimą;
 • Generatoriaus apvijų lakavimą;
 • Generatoriaus elektrofizikinius matavmus, rezultatų užprotokolavimą.
 • Vibrodiagnostiąa, rezultatų užprotokolavimas.
 • Generatoriaus jėginės dalies (apvijų) remontą;
 • Generatoriaus rotoriaus (apvijų) remontą;
 • Generatoriaus rotoriaus sužadinimo apvijos remontą;
 • Generatoriaus statoriaus sužadinimo apvijos remontą;
 • Diodinio tiltelio remontą;
 • AVR (automatinio įtampos reguliatoriaus) remontą.
 • Įrenginio paleidimo – derinimo darbus.